आन्द्रे मैरी एम्पीयर

आन्द्रे मैरी एम्पीयर (२० जनवरी, १७७५ - १० जून, १८३६) फ्रांसका भौतिकशास्त्री थिए। उनले विद्युत चुम्बकत्वदेखि सम्बन्धित एक महत्त्वपूर्ण नियमको प्रतिपादन गरे जसलाई 'एम्पीयरको नियम' भन्दछन्। विद्युत धाराको एकाई एम्पियर तिनको नैं नाममा हो।

आन्द्रे मैरी एम्पीयर