अफगानिस्तानका प्रान्तहरू

अफगानिस्तानका प्रान्तहरू अफगानिस्तानको मुख्य प्रशासनिक विभाग हो। मध्य एसियाको धेरै जसो अन्य देशहरू जस्तै अफगानिस्तानमा पनि प्रान्तलाई 'विलायत' भनिन्छ, मसलन हेलमंद प्रान्त को औपचारिक नाम 'विलायत-ए-हेलमंद' हो। सन् २००४ मा अफगानिस्तानमा चौंतीस प्रान्त थिए। हरेक प्रान्तको अध्यक्षता एक राजपालले गर्दछन र हरेक प्रान्त अफ्गान संसदको माथिल्लो सदनमा (जसलाई पश्तो मा 'मेशेरानो जिरगा', अर्थात 'बुर्जुगहरूको सभा' भन्दछन) दुई सदस्य पठाउँछन।

अफगानिस्तानको प्रान्त र स्वतन्त्र शहर (संख्यांक तालिकासंग मिलाउनु होस)

प्रान्त र राजधानीहरुसम्पादन

२००४ को आँकडा अनुसार अफगान प्रान्तको सूची यस प्रकार छ।:[१]

अफगानिस्तानको प्रान्त
प्रान्त नक्शा संख्यांक​ आइसो ३१६६-२:एऍफ[२] केंद्र आबादी[३] क्षेत्रफल (किमी²) भाषा(हरु) टिप्पणी संयुक्त राष्ट्र क्षेत्र
बदख्शान ३० AF-BDS फैजाबाद ८,१९,३९६ ४४,०५९ दरी फारसी, पामीरी भाषाएँ, पश्तो २९ जिल्ला पूर्वोत्तरी अफगानिस्तान
बादगीस AF-BDG कला-ए-नौ ४,९९,३९३ २०,५९१ दरी फारसी, पश्तो ७ जिल्ला पश्चिमी अफगानिस्तान
बगलान १९ AF-BGL पुल-ए-खुमरी ७,४१,६९० २१,११८ दरी फारसी, उजबेक, तुर्कमेन, पश्तो १६ जिल्ला पूर्वोत्तरी अफगानिस्तान
बल्ख १३ AF-BAL मजार-ए-शरीफ ११,२३,९४८ १७,२४९ दरी फारसी, पश्तो १५ जिल्ला पश्चिमोत्तरी अफगानिस्तान
बामयान १५ AF-BAM बामयान ३,४३,८९२ १४,१७५ दरी फारसी ७ जिल्ला मध्य अफगानिस्तान
दायकुंदी १० AF-DAY नीली ४,७७,५४४ १८,०८८ दरी फारसी और पश्तो ८ जिले
२००४ मा ओरूज्गान प्रान्त बिभाजन गरेर बनाईयो
दक्षिण-पश्चिमी अफगानिस्तान
फराह AF-FRA फराह ४,९३,००७ ४८,४७१ पश्तो, दरी फारसी, बलोची ११ जिल्ला पश्चिमी अफगानिस्तान
फारयाब AF-FYB मेयमना ८,३३,७२४ २०,२९३ उजबेक, दरी फारसी, पश्तो व तुर्कमेन १४ जिल्ला पश्चिमोत्तरी अफगानिस्तान
गजनी १६ AF-GHA गजनी १०,८०,८४३ २२,९१५ पश्तो, दरी फारसी १९ जिल्ला दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्तान
गोर AF-GHO चगचरान ६,३५,३०२ ३६,४७९ दरी फारसी, पश्तो १० जिल्ला पश्चिमी अफगानिस्तान
हेलमंद AF-HEL लश्कर गाह १४,४१,७६९ ५८,५८४ पश्तो, दरी फारसी १३ जिल्ला दक्षिण-पश्चिमी अफगानिस्तान
हेरात AF-HER हेरात १७,६२,१५७ ५४,७७८ दरी फारसी, पश्तो, तुर्कमेन १५ जिल्ला पश्चिमी अफगानिस्तान
जोजजान AF-JOW शबरगान ४,२६,९८७ ११,७९८ उजबेक, तुर्कमेन,पश्तो व दरी फारसी ९ जिल्ला पश्चिमोत्तरी अफगानिस्तान
काबुल २२ AF-KAB काबुल ३३,१४,००० ४,४६२ दरी फारसी, तुर्कमेन, पश्तो और उजबेक १८ जिल्ला मध्य अफगानिस्तान
कंदहार १२ AF-KAN कंदहार २९,१३,००० ५४,०२२ पश्तो, दरी फारसी १६ जिल्ला दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्तान
कापीसा २९ AF-KAP महमूद-ए-राकी ३,५८,२६८ १,८४२ दरी फारसी, पश्तो, पाशाई ७ जिल्ला मध्य अफगानिस्तान
खोस्त २६ AF-KHO खोस्त ६,३८,८४९ ४,१५२ पश्तो १३ जिल्ला दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्तान
कुनर ३४ AF-KNR असदाबाद ४,१३,००८ ४,९४२ पश्तो १५ जिल्ला पूर्वोत्तरी अफगानिस्तान
कुंदुज १८ AF-KDZ कुंदुज ८,२०,००० ८,०४० पश्तो, दरी फारसी, उजबेक व तुर्कमेन ७ जिल्ला पूर्वोत्तरी अफगानिस्तान
लगमान ३२ AF-LAG मेहतर लाम ३,८२,२८० ३,८४३ पश्तो, पाशाई, नूरिस्तानी व दरी फारसी ५ जिल्ला पूर्वी अफगानिस्तान
लोगर २३ AF-LOW पुल-ए-आलम ३,२२,७०४ ३,८८० पश्तो, दरी फारसी ७ जिल्ला मध्य अफगानिस्तान
मैदान वरदक २१ AF-WAR मैदान शहर ५,२९,३४३ ९,९३४ पश्तो, दरी फारसी ९ जिल्ला मध्य अफगानिस्तान
नंगरहार ३३ AF-NAN जलालाबाद १३,४२,५१४ ७,७२७ पश्तो, दरी फारसी २३ जिल्ला पूर्वी अफगानिस्तान
नीमरूज AF-NIM जरंज १,१७,९९१ ४१,००५ बलोची, पश्तो व दरी फारसी ५ जिल्ला दक्षिण-पश्चिमी अफगानिस्तान
नूरिस्तान ३१ AF-NUR पारून १,३०,९६४ ९,२२५ नूरिस्तानी, पश्तो ७ जिल्ला पूर्वोत्तरी अफगानिस्तान
पकतिया २४ AF-PIA गरदेज ४,१५,००० ६,४३२ पश्तो, दरी फारसी ११ जिल्ला दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्तान
पकतीका २५ AF-PKA शरना ८,०९,७७२ १९,४८२ पश्तो, दरी फारसी १५ जिल्ला दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्तान
पंजशीर २८ AF-PAN बाजारक १,२८,६२० ३,६१० दरी फारसी ५ जिले
२००४ मा परवान प्रान्त बिभाजन गरेर बनाईयो
पूर्वोत्तरी अफगानिस्तान
परवान २० AF-PAR चारीकार ४,९१,८७० ५,९७४ दरी फारसी, पश्तो ९ जिल्ला मध्य अफगानिस्तान
समंगान १४ AF-SAM समंगान ३,७८,००० ११,२६२ दरी फारसी, उजबेक ५ जिल्ला पश्चिमोत्तरी अफगानिस्तान
सर-ए-पोल AF-SAR सर-ए-पोल ५,०५,४०० १६,३६० दरी फारसी, पश्तो और उजबेक ७ जिल्ला पश्चिमोत्तरी अफगानिस्तान
तखार २७ AF-TAK तालोकान ८,३०,३१९ १२,३३३ दरी फारसी, उजबेक, पश्तो १२ जिल्ला पूर्वोत्तरी अफगानिस्तान
ओरूज्गान ११ AF-ORU तरीनकोट ३,२०,५८९ १२,६९६ पश्तो, दरी फारसी ६ जिल्ला मध्य अफगानिस्तान
जाबुल १७ AF-ZAB कलात २,४४,८९९ १७,३४३ पश्तो, दरी फारसी ९ जिल्ला दक्षिण-पूर्वी अफगानिस्तान

यसलाई पनि हेर्नुहोससम्पादन

सन्दर्भसम्पादन

  1. The World Factbook: Afghanistan (अङ्ग्रेजी), Central Intelligence Agency (सी आइ ए), Accessed 27 December 2011
  2. ISO 3166-2:AF (International Organization for Standardization, ISO 3166-2) codes for the provinces of Afghanistan
  3. http://www.mrrd.gov.af/nabdp/Provincial%20Development%20Plan.htm

ढाँचा:अफगानिस्तानको प्रान्त