अन्तर्राष्ट्रिय ध्वन्यात्मक लिपि

अन्तर्राष्ट्रीय ध्वन्यात्मक लिपि वा आइ.पी.ए. (अङ्ग्रेजी: International Phonetic Alphabet) विश्वको सबै भाषाको ध्वनि लेख्न सक्ने लिपि हो । यस लिपिको धेरै अक्षर रोमन वर्णमालाबाट आए; कुनै युनानी वर्णमालाबाट आए । IPA chart 2018.pdf