अत्रि (स्पष्टता)


  • अत्रि पौराणिक कालका एक ऋषि थिए ।
  • अत्रि हिन्दू धर्मानलम्बीहरूको एक गोत्र हो ।