कुनै बोटका पात या पुष्पादि प्रयोग गरेर उत्पादन गरिने सुगन्धित पदार्थ जसले मानिसको शरीर स्वभाविक दुर्गन्ध विनाश गर्ने काम गर्दछ।कुनै कुनै सम्प्रदायमा यसलाई मंगलताको प्रतिक पनि मन्ने गरिएको पाइएको छ।

रोडल्फ अर्न्स्टको अत्तर बनाउदै गरेको चित्र