मुख्य सूची खोल्नुहोस्

रसायनिक गुणहरूसम्पादन

भौतिक गुणहरूसम्पादन

ढाँचा:Infobox अज्मियम

यो पनि हेर्नुहोस्सम्पादन